მთავარისაზოგადოება

საქართველოს მოქალაქეთათვის შენგენის ზონაში შესვლის წესები შეიცვალა

2021 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მოქალაქეები საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში გამგზავრებას გარკვეული პირობების გარეშე ვერ შეძლებენ. ევროკავშირის მიმართულებით საზღვრის გადაკვეთისას მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს შემდეგი დოკუმენტები: უკანა მიმართულების ბილეთი ან მისი ჯავშანი, სასტუმროს ჯავშანი, რომლის აღწერაც უნდა შეეძლოს გამგზავრების მსურველს, საზღვარგარეთ ყოფნის პერიოდისთვის საკმარისი თანხა.

თუ საქართველოს მოქალაქე შენგენის ზონაში მცხოვრებ ადამიანთან სტუმრად მიემგზავრება, მას ხელთ უნდა ჰქონდეს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იმ ადამიანის თანხმობას, უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქის საცხოვრებელი ხარჯი.

რომელიმე ზემოაღნიშნული პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე ქვეყნის დატოვებას ვერ შეძლებს.

მსგავსი მკაცრი წესები განპირობებულია იმით, რომ უვიზო რეჟიმის შემოღების შემდეგ ევროკავშირში მკვეთრად გაიზარდა საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი, რაც რამდენიმე ქვეყნის ხელისუფლების აღშფოთების მიზეზი გახდა და მათ საქართველოს რეჟიმის გაუქმებითაც კი დაემუქრნენ.

საქართველოს ხელისუფლებამ ევროპის ქვეყნებში არალეგალური მიგრაციის აღსაკვეთად გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა. გამკაცრდა კანონმდებლობა ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის მოთხოვნათა დამრღვევების მიმართ. ყველა ხარჯი, დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქეთა რეადმისიასთან, თავად გამოძევებულ მოქალაქეებს დაეკისრათ. გამკაცრდა ასევე გვარის შეცვლის პროცედურა.

გარდა ამისა, პარლამენტმა სისხლის სამართლებრივ დანაშაულთა კატეგორიას მიაკუთვნა ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებელის მიზნით საქართველოს მოქალაქეთა სხვა ქვეყანაში უკანონოდ ყოფნის ხელშეწყობა.

საქართველოს მოქალაქეებს არ უნდა ჰქონდეთ თავშესაფრის მიღების იმედი ქვეყნებში, რომლებმაც საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად აღიარეს. მათ შორისაა კვიპროსი, ბულგარეთი, საფრანგეთი, ლიხტენშტეინი, ავსტრია, ბელგია, ნიდერლანდები, ისლანდია, ლუქსემბურგი, ირლანდია, ესტონეთი, ჩეხეთი, დანია სლოვენია და გერმანია.

Comment here